Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu:

CZŁOWIEK W ŚWIECIE INFORMACJI

 

KULTURA

INFORMACYJNA

W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Teoria i praktyka, Kraków 9 października 2015, Katowice 23 października 2016

NOWA EDYCJA
KONFERENCJI -
Sucha Beskidzka
29-30 marca 2017 r.
"Bezpieczeństwo informacyjne"
TEMATYKA KONFERENCJI

1. Kultura informacyjna komponentem kultury bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie.

2. Bezpieczeństwo informacji i człowieka

w społeczeństwie informacyjnym.

3. Kultura informatyczna obywateli

w e-Państwie.

4. Kultura informacyjna w firmie, wpływ kultury organizacyjnej na kulturę  informacyjną pracowników i klientów firmy (przedsiębiorstwa, instytucji non profit).

5. Kultura informacyjna w edukacji międzykulturowej.

 

6. Kultura informacyjna przedmiotem rozważań pedagogicznych.

7. Wychowanie do informacji powinnością demokratycznego państwa.

8. Problemy aksjologiczne i etyczne

w zglobalizowanym i technokratycznym świecie w kontekście kultury informacyjnej.

9. Odpowiedzialność i etyka w pracy

z informacją.

10. Psychologia wobec postaw i zachowań człowieka w sytuacji przeciążenia informacją i przyspieszenia technologicznego, przeciwdziałanie stresowi informacyjnemu.

 

11. Ekologia informacji a kultura informacyjna współczesnego człowieka.

12. Zachowania informacyjne w kontekście badań informatologicznych i edukacji informacyjnej.

13. Kompetencje informacyjne

w kontekście kluczowych kompetencji współczesnego człowieka.

14. Information literacy jako nowoczesna sztuka wyzwolona i samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem jest człowiek funkcjonujący w świecie informacji.

15. Kultura informacyjna – kultura wiedzy – kultura mądrości - obszary komplementarne.

16. Kultura informacji a kultura informacyjna jednostki. Rozważania terminologiczne.

 

17. Kultura informacyjna przedmiotem rozważań w wybranej dyscyplinie.

WARSZTATY
ORGANIZATORZY

IBiEO UP

email: ibieo@up.krakow.pl
tel. (12) 662 66 04
faks: 12 662 63 82
ul. R. Ingardena 4, 30-060 Kraków

http://www.ibieo.up.krakow.pl

Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego

CINiBA

ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

http://www.ciniba.edu.pl

IBiIN UŚ

email: ibin@us.edu.pl

tel.: (32) 200 93 18

Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

http://www.ibin.us.edu.pl/

MIEJSCA OBRAD
PATRONAT MEDIALNY