top of page
Anchor 5
PROGRAM KONFERENCJI

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI DOSTĘPNY JEST TAKŻE DO POBRANIA: TUTAJ

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU Z 4.10.2015

Kraków, 9 października 2015 r

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Wydział Pedagogiczny ul. Ingardena 4

Katowice, 23 października 2015 r.

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO I UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

Katowice, ul. Bankowa 11 a

8:00-9:00

 

9:00-9:15

 

 

 

 

9:15-11:15

 

 

 

9:15-9:30

 

 

 

9:30-9:45

 

 

9:45-10:00

 

 

 

10:00-10:15

 

 

 

10:15-10:30

 

 

10:30-10:45

 

 

 

 

10:45-11:00

 

 

 

11:00-11:15

 

 

 

11:15-11:30

 

11:30-11:45

 

 

11:45-12:00

 

 

 

12:00-12:15

 

 

 

12:15-12:30

 

 

 

12:30-13:20

 

13:20-13:40

 

 

13:45-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45-14:00

 

 

 

14:00-14:15

 

 

 

14:15-14:30

 

 

 

 

14:30-14:45

 

 

 

14:45-15:00

 

 

 

15:00-15:15

 

 

 

15:15-15:30

 

 

 

 

15:30-15:45

 

 

 

15:45-16:00

 

 

 

 

16:00-16:15

 

16:15-16:30

 

 

16:30-17:00

 

16:30-17:30

 

 

Rejestracja uczestników konferencji

 

Otwarcie konferencji przez władze Uczelni

Przedstawienie ekspertów prowadzących sesję plenarną i sesje tematyczne: dr hab. Katarzynę Potyrałę, prof. UP, dr hab. Barbarę Kamińską-Czubałę i dr hab. Remigiusza Sapę.

 

Sesja plenarna (aula UP w  nowym gmachu, 4 piętro)

Prowadzący: dr hab. Remigiusz Sapa,

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

 

Dr hab. inż. Andrzej Żebrowski, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Walka informacyjna a bezpieczeństwo informacji

 

Dr hab. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński, Przestrzeń kulturowa w społeczeństwie konceptualnym

 

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Edukacyjny efekt cieplarniany jako konsekwencja rozwoju medialnego świata

 

Dr hab. Barbara Kamińska-Czubała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Kultura informacyjna w ujęciu informatologicznym

 

Dr Sylwia Jaskuła, Collegium Civitas w Warszawie,

Modele kultury informacyjnej w edukacji międzykulturowej

 

Dr hab. prof. UP Zbigniew Kwiasowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Znaczenie Internetu w wychowaniu

 

Professor Volodymir Yevtukh, National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv,

Ethno-sociological approach to information culture

 

Dr hab. Magdalena Szpunar, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,

Internet jako źródło imperializmu kulturowego

 

Marian Wilhelm – MAGRA, Globalne trendy w zabezpieczeniu danych. Realna odpowiedź na zmieniające się zagrożenia

 

Przerwa kawowa (sala 401 w starym gmachu, 4 piętro)

 

Professor Lyudmila Savenkova, National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv,

Cultural tolerance in Ukrainian information environment

 

Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

Kultura informacyjna jako element kultury bezpieczeństwa

 

Dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Kultura informacyjna w kontekście kluczowych problemów bezpieczeństwa informacyjnego

 

Przerwa obiadowa (Klub Bakałarz,stary gmach)

 

Koncert gitarowy wirtuoza gitary klasycznej Jana Oberbeka

(aula UP w  nowym gmachu, 4 piętro)

 

Obrady w trzech równoległych sesjach tematycznych

(szczegółowy harmonogram wystąpień w II i III sesji poniżej programu ramowego)

 

Sesja tematyczna I (miejsce obrad: aula UP w  nowym gmachu, 4 piętro)

Kultura informacyjna w perspektywie bezpieczeństwa informacyjnego

Prowadzący: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk

 

Dr Sergiy Shtepa, National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv,

Information culture and civil society governance

 

Dr Iryna Zayinchkivska, National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv,

Information culture and intercultural encounters?

 

Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Propaganda czy rzeczywistość w wątkach kulturowych w Polskiej Kronice Filmowej

 

Dr Przemysław Wywiał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Walka informacyjna w poglądach płk. Stefana Roweckiego

 

Dr Rafał Klepka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Hasła wyborcze kandydatów na prezydenta RP w 2015: funkcje i potencjał informacyjny sloganu wyborczego

 

Mgr inż. Andrzej Koziara, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych – od świadomości użytkownika do realnego bezpieczeństwa

 

Dr inż. Bożena Jarosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

Zachowania ryzykowne w społecznościach internetowych oraz zagrożenia niezależne od aktywności internauty

 

Mgr Paulina Motylińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Bezpieczeństwo informacji w Internecie – zachowania i opinie studentów

 

Mgr Monika Krzeczek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w myśl artykułu 267 Kodeksu karnego

 

Przerwa kawowa (sala 401 w starym gmachu, 4 piętro)

 

Sesja plenarna c.d. (aula UP,nowy gmach, 4 piętro)

Podsumowanie obrad prowadzonych w sesjach tematycznych 

 

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

WARSZTATY (rozpoczęcie warsztatów zależy od rzeczywistej godziny zakończenia konferencji)

Dr Izabela Mrochen, Uniwersytet Śląski,

Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej - dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0

Sala komputerowa nr 324  (III piętro w starym gmachu UP)

 

8:00-9:00

 

9:00-9:10

 

 

 

 

9:10-10:35

 

 

 

9:10-9:30

 

 

 

 

 

9:30-9:50

 

 

 

9:50-10:05

 

 

 

10:05-10:20

 

 

 

10:20-10:35

 

 

10:35-10:50

 

 

10:50-11:10

 

11:10-12:50

 

 

11:10-11:25

 

 

 

11:25-11:40

 

 

 

11:40-11:50

 

 

 

11:50-12:00

 

 

 

12:00-12:15

 

 

 

12:15-12:25

 

 

12:25-12:40

 

 

12:40-12:50

 

 

 

12:50-13:25

 

13:25-14:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:10-14:20

 

 

 

14:20-14:30

 

 

14:30-15:00

 

 

 

15:00-15:30

 

Rejestracja uczestników konferencji, zapisy na warsztaty

 

Otwarcie konferencji przez Dyrekcję CINiBA i IBiIN UŚ

w Katowicach i IBiEO UP w Krakowie

Przedstawienie ekspertów prowadzących sesje tematyczne podczas konferencji w Krakowie

 

Sesja plenarna

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Babik

 

Przedstawienie przez ekspertów prowadzących panele tematyczne podczas konferencji w Krakowie w dniu 9.10.2015 r. dr hab. Barbarę Kamińską-Czubałę i dr hab. Hannę Batorowską, prof. UP  głównych wniosków wynikających z prowadzonej tam dyskusji i podjętych ustaleń

 

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński,

Ekologia informacji a kultura informacyjna współczesnego

człowieka

 

Dr hab. Barbara Kamińska-Czubała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Kultura informacyjna - wybrane problemy i metody badań

 

Dr hab. prof. UP Hanna Batorowska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Zanik umiejętności dostrzegania problemu w ujęciu całościowym

i w interdyscyplinarnej refleksji 

 

Łukasz Wróblewski – MAGRA, Bezpieczeństwo danych cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Dr Joanna Ożarowska, mgr Grzegorz Nancka, Uniwersytet Śląski, Prawo rzymsie jako podstawa kultury wiedzy i informacji

 

Przerwa kawowa

 

Sesja plenarna

Prowadzący:  dr hab. Anna Tokarska

 

Dr Jacek Tomaszczyk, Uniwersytet Śląski,

Mroczna strona Internetu: inwigilacja

 

Mgr inż. Andrzej Koziara, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych – od prawa i technologii do zachowań ludzkich. Rola kierownictwa w realizacji bezpieczeństwa

 

Dr Rafał Klepka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Wybrane tygodniki opinii o kandydatach w wyborach prezydenckich w 2015 roku: informowanie, krytyka czy agitacja?

 

Mgr Paulina Motylińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji jako element kompetencji informacyjnych i cyfrowych

 

Mgr Jadwiga Witek, CINiBA Katowice, Język jako element kultury informacyjnej w jednostce publicznej. Kształtowanie dialogu społecznego i kulturowego ładu

 

Dr Emilia Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Rola nauczyciela w kontekście nowej kultury uczenia się 

 

Dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Gęstość informacyjna podręczników szkolnych

 

Dr Beata Langer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Otoczenie informacyjne  szkolnych mediów społecznościowych. Porównanie i zestawienie na wybranych przykładach

 

Przerwa obiadowa

 

Warsztaty (1-3)

 

Warsztat 1 (s. konferencyjna, poziom 0) Jak skutecznie zabezpieczyć dane w firmie?
Prowadzący: Zespół MAGRA


Warsztat 2 (s. dydaktyczna, poziom 0) Modele edukacji cyfrowej (gamifikacja, „odwrócona klasa”, metoda hybrydowa, problemowa, projektowa)
Prowadzący: mgr Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska


Warsztat 3 (s. seminaryjna, poziom 2) Infografika - funkcjonalny sposób wizualizacji informacji. Prowadzący: dr Anna Seweryn, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Sesja plenarna

Prowadzący dr hab.  Barbara Kamińska-Czubała

 

Mgr Katarzyna Janczulewicz, Uniwersytet Śląski,

Biblioteki i instytucje kultury w budżetach obywatelskich (partycypacyjnych). Analiza sytuacji w latach 2013-2014 

 

Dr Renata Dulian, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie,

Biblie dla dzieci i młodzieży elementem kultury informacyjnej 

 

Podsumowanie obrad. Dyskusja

 

Zakończenie konferencji

 

Zwiedzanie CINiBA

Anchor 6

13:45-15:45

 

 

 

 

13:45-14:00

 

 

 

 

14:00-14:15

 

 

 

 

 

14:15-14:30

 

 

 

14:30-14:45

 

 

 

14:45-15:00

 

 

 

15:00-15:15

 

 

15:15-15:30

 

 

 

 

15:30-15:45

 

 

 

 

 

Sesja tematyczna II w Krakowie (sala 306  w starym gmachu, 3 piętro)

Kultura informacyjna w perspektywie rozwoju edukacji

Prowadzący: dr Irena Pulak, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Dr Błażej Sajduk, Wyższa Szkoła Europejska im. ks.

J. Tischnera w Krakowie,

Wpływ młodego pokolenia homo mediens oraz nowoczesnych technologii informacyjnych na edukację 

 

Dr Grażyna Gregorczyk, OEIiZK  w Warszawie,

Znaczenie wzorca osobowościowego dorosłych (rodziców, opiekunów i nauczycieli) w kształtowaniu postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym

 

Dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Kultura informacyjna w kontekście kompetencji współczesnego użytkownika multimediów i kreatora informacji multimedialnej

 

Mgr Izabela Rudnicka, OEIiZK w Warszawie,

Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości - rozwijanie kompetencji informacyjnych kształtujących świat ucznia

 

Dr Irena Pulak, Mgr Małgorzata Tomaszewska-Wieczorek, Kształtowanie kultury słowa i obrazu jako wyzwanie dla edukacji ustawicznej XXI wieku

 

Dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Uczeń – podręcznik: zagadnienie przesycenia informacją

 

Dr Beata Langer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Krajobraz informacyjny  szkolnych mediach społecznościowych na przykładzie Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

 

Dr Izabela Mrochen, Uniwersytet Śląski,

Dostępna cyberprzestrzeń dla kultury informacyjnej - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrażanie wytycznych WCAG 2.0

 

13:45-15:45

 

 

 

 

 

13:45-14:00

 

 

 

14:00-14:15

 

 

 

 

 

14:15-14:30

 

 

 

14:30-14:45

 

 

 

14:45-15:00

 

 

 

15:00-15:15

 

 

 

 

15:15-15:30

 

 

 

 

15:30-15:45

 

 

Sesja tematyczna III w Krakowie (sala 321 w starym gmachu, 3 piętro)

Kultura informacyjna w perspektywie zarządzania informacją

Prowadzący: dr hab. Barbara Kamińska-Czubała

 

Dr hab. Wanda Krystyna Roman, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i kultura informacyjna

 

Mgr inż. Wiesław Puchalski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie,

Kultura informacyjna w firmie, wpływ kultury organizacyjnej na kulturę  informacyjną pracowników i klientów firmy (przedsiębiorstwa, instytucji non profit)

 

Mgr Marek Deja, Uniwersytet Jagielloński,

Kultura informacyjna organizacji – analiza koncepcji i model parametryczny

 

Mgr Ewa Kawończyk, ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Wpływ kultury organizacyjnej szkoły na kształtowanie kompetencji informacyjnych nauczycieli i uczniów

 

Mgr Jadwiga Witek, CINiBA Katowice,

Interakcyjny porządek w bibliotece. Kształtowanie dialogu społecznego i kulturowego ładu

 

Dr Robert Grochowski, Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego,

Manipulacja informacją w przekazach telewizyjnych, upadkiem kultury informacyjnej

 

Mgr Barbara Krasińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,

Plakat jako narzędzie kształtowania opinii publicznej na przykładzie wybranych plakatów propagandowych

 

Mgr Anna Górska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna Biblioteki,

Mniej znane źródła klasyfikacji dziesiętnej Deweya

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w zamieszczonym programie konferencji.

Anchor 7
CYKL KONFERENCJI "CZŁOWIEK W ŚWIECIE INFORMACJI"

     Cykl konferencji naukowych CZŁOWIEK W ŚWIECIE INFORMACJI

zaplanowany został z myślą podjęcia wspólnej refleksji nad kondycją człowieka w świecie nadmiarowości informacji i przyspieszenia technologicznego. Nadmiar informacji uznaje prof. Wiesław Babik za jedną z przyczyn ekologicznego kryzysu informacji „polegającego na niezrównoważonym rozwoju różnych sfer człowieka: intelektualnej, wolitywnej, afektywnej i in.”. Dlatego z punktu widzenia ekologa informacji wskazuje na przyczyny tego kryzysu związane z zachwianiem właściwych proporcji pomiędzy czynnikami wywołującymi i sterującymi rozwojem tego środowiska i z lekceważącymi postawami człowieka wobec informacji. Wypracowane wnioski pomóc powinny w dążeniu do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska informacyjnego, dlatego naczelnym postulatem organizatorów konferencji będzie promowanie świadomości informacyjnej przejawiającej się w dbaniu o jakość informacji, jakość procesów informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążenie do kształtowania infosfery tak, by była ona przyjazna człowiekowi, co jest również przesłaniem ekologii informacji (Babik, Ekologia informacji 2014, s.180).

 

Pierwsza konferencja naukowa z cyklu: Człowiek w świecie informacji odbyła się w zamku w Suchej Beskidzkiej 17 maja 2013 roku i dotyczyła znaczenia biblioteki

w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Tematem przewodnim konferencji (czwartej z kolei zorganizowanej w tym mieście przez IINiB UP w Krakowie), a pierwszej z podanego cyklu, była Biblioteka w świecie cyfrowym: Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne.

   

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Współorganizatorami konferencji była Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie - Filia w Suchej Beskidzkiej. Konferencja odbyła się w Sali Rycerskiej w zamku w Suchej Beskidzkiej 17 maja 2013 roku. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

    

Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedry Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, a także przez pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Oddziału Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej, Biblioteki Suskiej im. Michała Żmigrodzkiego

w Suchej Beskidzkiej. Przybyłych na spotkanie gości przywitał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt. Podkreślając znaczenie wieloletniej współpracy IINiB UP w Krakowie ze środowiskiem oświatowym i edukacyjnym Suchej Beskidzkiej życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad i miłego pobytu na ziemi suskiej. Kierownik Katedry Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej prof. UP dr hab. Hanna Batorowska podziękowała władzom miasta za umożliwienie zorganizowania konferencji na zamku w Suchej Beskidzkiej i wspieranie działań związanych z szerzeniem kultury informacyjnej wśród młodych i dorosłych mieszkańców tego miasta. Przywitała także przybyłych na zamek nauczycieli i bibliotekarzy z województwa małopolskiego, studentów IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

    

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części dominowała tematyka kultury informacyjnej, zagrożeń generowanych przez cywilizację technologiczną, kształtowania dojrzałych zachowań informacyjnych, rozwijania świadomości informacyjnej młodych internautów oraz wychowania do racjonalnego i etycznego korzystania z informacji. Moderatorem tej części obrad była dr Barbara Kamińska-Czubała i dr Sabina Kwiecień z IINiB UP w Krakowie. Przedstawiono następujące referaty: Potrzeba wychowania do informacji (Hanna Batorowska), Zachowania informacyjne a zarządzanie czasem (Barbara Kamińska-Czubała), Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu (Wojciech Gach), Wirtualne przestrzenie szkoły (Irena Pulak), Wizualizacja działań edukacyjnych biblioteki szkolnej w cyfrowym świecie informacji (Izabela Rudnicka), Digitalizacja zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (Barbara Woźniak).

    

Wystąpienia prelegentów podczas drugiej części obrad koncentrowały się wokół zagadnień stosowania nowoczesnych technologii w działalności informacyjnej oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i cyfrowych repozytoriów wiedzy. Tej części przewodniczyła dr Beata Langer z IINiB UP oraz mgr Ewa Kawończyk - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Przedstawiono następujące referaty: Tworzenie bibliograficznej bazy danych jako element dydaktyki akademickiej z zakresu informacji naukowej - na przykładzie bazy Cytbin (Anna Seweryn), Infrastruktura techniczna bibliotek cyfrowych (Konrad Matyas), Ocena jakości wybranych bibliotek cyfrowych (Sabina Kwiecień), Problemy przechowywania danych cyfrowych w bibliotekach (Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak), YouTube jako kanał komunikacji bibliotek wojewódzkich (Beata Langer),  Kompetencje wizualne w praktyce akademickiej (Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska), Taksonomiczna analiza województw Polski pod kątem liczby pracowni komputerowych i multimedialnych w instytucjach kultury (Beata Basiura), Kształcenie i certyfikacja specjalistów informacji w Polsce i wybranych krajach (Patrycja Hrabiec-Hojda), Program MOL OPTIVUM firmy VULCAN w pracy biblioteki szkolnej ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (Renata Kosała), Wychowanie informacyjne w świetle literatury i praktyki pedagogicznej w pracy z młodzieżą (Renata Kosała).

 

W przerwie pomiędzy pierwszą a drugą częścią obrad, poza kawą można było wraz z dyrektorem Muzeum Suchej Beskidzkiej kustosz Barbarą Woźniak zwiedzić wystawę  Sądownictwo w Państwie Suskim w  XVII-XVIII wieku. Dawne narzędzia tortur i kar oraz galerię obrazów zgromadzonych na zamku. Dla zainteresowanych zorganizowano prezentację Pracowni Digitalizacji zbiorów w Muzeum Miejskim w zamku suskim, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z metodami digitalizacji zbiorów ikonograficznych. Przygotowano również wystawę książek ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej pt.: Człowiek w świecie technologii informacyjnych i medialnych, którą opracowała Małgorzata Kurek – kierownik Filii PBW w Suchej Beskidzkiej oraz wystawę urządzeń technologicznych pt.: Dawne i współczesne nośniki do przechowywania danych cyfrowych opracowaną przez Dorotę Witczak i Krzysztofa Sobkowiaka z Oddziału Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Podsumowania obrad dokonała prof. UP dr hab. Hanna Batorowska oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla mgr Ewa Kawończyk. Uznano, że należy upominać się o wprowadzenie do programów nauczania wiedzy na temat kultury informacyjnej, realizować proces wychowania informacyjnego i permanentnie dążyć do uczynienia z ludzi młodych oraz z dorosłych dojrzałych informacyjnie użytkowników informacji.

Ustalono, że współczesna biblioteka musi być atrakcyjna i spełniać oczekiwania informacyjne cyfrowych tubylców, aby móc nie tylko przetrwać, ale rozwijać się.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczono w:

  • "Elektronicznym Czasopiśmie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Biblioteka i Edukacja” (2014 r., nr 5)

Tryb dostępu: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/5

  • na stronie WWW Muzeum Suchej Beskidzkiej

Tryb dostępu: http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/_img/_files/konferencja_17052013.pdf

  • w "Bibliotheca Nostra. Śląskim Kwartalniku Naukowym" (2013 r., nr 2, s. 96-99)

Tryb dostępu: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80387 

 

 

 

 

paneliści
PANELIŚCI
Wiesław Babik
Barbara Kamińska-Czubała
Katarzyna Potyrała
Anna Tokarska
Remigiusz Sapa
Anchor 8
WYKAZ ZGŁOSZONYCH REFERATÓW i ARTYKUŁÓW

Kultura informacyjna w ujęciu nauk o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo informacji

1. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk

Kultura informacyjna jako element kultury bezpieczeństwa

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2. dr hab. Batorowska Hanna, prof. UP

Kultura informacyjna w kontekście kluczowych problemów bezpieczeństwa informacyjnego

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

3. dr Andrzej Koziara

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych – od prawa i technologii do zachowań ludzkich

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

4. dr Jacek Tomaszczyk

Mroczna strona Internetu: inwigilacja

Uniwersytet Śląski, IBiIN

5. dr inż. Bożena Jarosz

Zachowania ryzykowne w społecznościach internetowych oraz zagrożenia niezależne od aktywności internauty

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

6. Monika Krzeczek

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w myśl artykułu 267 Kodeksu Karnego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

7. dr Izabela Mrochen

Dostępna cyberprzestrzeń dla kultury informacyjnej - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrażanie wytycznych WCAG 2.0

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

8. Robert Grochowski

Manipulacja informacją w przekazach telewizyjnych, upadkiem kultury informacyjnej

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, Poznań ul. Umultowska

9. prof. dr hab. Olga Wasiuta, , prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

Mass medialna manipulacja informacją w konflikcie rosyjsko-ukraińskim

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

10. dr Katarzna Pabis-Cisowska

Propaganda czy rzeczywistość w wątkach kulturowych w Polskiej Kronice Filmowej?

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

11. dr Przemysław Wywiał

Walka informacyjna w poglądach płk. Stefana Roweckiego

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

12. dr Rafał Klepka

Hasła wyborcze kandydatów na prezydenta RP w 2015 r.: funkcje i potencjał informacyjny sloganu wyborczego.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

13. mgr Barbara Krasińska

Plakat jako narzędzie kształtowania opinii publicznej na przykładzie wybranych plakatów propagandowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

14. mgr Paulina Motylińska

Bezpieczeństwo informacji w Internecie – zachowania i opinie studentów

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IB

Please reload

Kultura informacyjna w ujęciu socjologicznym. Społeczeństwo informacyjne

1. prof. Lyudmila Savenkova

Cultural tolerance in Ukrainianin formation environment

National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv

2. dr Sergiy Shtepa

Information culture and civilsociety governance

National Pedagogical Dragomanom University in Kyiv

3. prof. Volodymir Yevtukh

Ethno-sociological approach to information culture

National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv

4. dr Iryna Zayinchkivska

Information culture and intercultural encounters

National Pedagogical Dragomanom University in Kyiv

5. prof. dr hab. Wiesław Babik

Ekologia informacji a kultura informacyjna współczesnego człowieka

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, INIB

6. dr Sylwia Jaskuła

Modele kultury informacyjnej w edukacji międzykulturowej

Collegium Civitas w Warszawie

7. prof. dr hab. Leszek Korporowicz

Przestrzeń kulturowa w społeczeństwie konceptualnym

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

8. Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Uzależnienie od Internetu jako jeden z przejawów kultury instant

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

9. mgr Marek Deja

Kultura informacyjna organizacji – analiza koncepcji i model parametryczny

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, INIB

10. dr hab. Magdalena Szpunar

Internet jako źródło imperializmu kulturowego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WU

11. Daria Krzewniak

Media w społeczeństwie informacyjnym

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, INSiB

12. Katarzyna Janczulewicz

Biblioteki i instytucje kultury w budżetach obywatelskich (partycypacyjnych). Analiza sytuacji w latach 2013-2014

Uniwersytet Śląski, Zakład Zarządzania Informacją, IBiIN

13. mgr Grażyna Gregorczyk

Znaczenie wzorca osobowościowego dorosłych (rodziców, opiekunów i nauczycieli) w kształtowaniu postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

14. dr Błażej Sajduk

Wpływ młodego pokolenia homo mediens oraz nowoczesnych technologii informacyjnych na edukację w szkole wyższej

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

Please reload

Kultura informacyjna w ujęciu informatologicznym. Kluczowe kompetencje przyszłości

1. dr hab. Barbara Kamińska-Czubała

Kultura informacyjna w ujęciu informatologicznym

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IINiB

2. dr hab. Batorowska Hanna, prof. UP

Zanik umiejętności dostrzegania problemu w ujęciu całościowym i w interdyscyplinarnej refleksji

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

3. dr hab. Wanda Krystyna Roman, prof. UMK Toruń

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i kultura informacyjna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Historii i Archiwistyki

4. Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska, Wioletta Kwiatkowska

Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji, Wydział Nauk Pedagogicznych, 

5. Maria Bosacka

Kształtowanie się kompetencji informacyjnych studentów pedagogiki – raport z badań

Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

6. mgr Bożena Boryczka, mgr Danuta Brzezińska

Multimedialne Centra Informacji – zaprzepaszczona szansa na rozwój kultury informacyjnej młodzieży

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

7. dr Sabina Kwiecień

Uczeń- Podręcznik: zjawisko przesycenia informacyjnego

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IINiB

8. mgr Izabela Rudnicka

Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości – rozwijanie kompetencji informacyjnych kształtujących świat ucznia

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

9. mgr Ewa Kawończyk

Wpływ kultury organizacyjnej szkoły na kształtowanie kompetencji informacyjnych nauczycieli i uczniów. Na przykładzie ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

ZS im Goetla Sucha Beskidzka

10. dr Adam Bańdo

Kultura informacyjna w kontekście kompetencji współczesnego użytkownika mediów i kreatora informacji multimedialnej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IINiB

11. mgr Paulina Motylińska

Kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji jako element kompetencji informacyjnych i cyfrowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

12. dr Beata Langer

Krajobraz informacyjny szkolnych mediów społecznościowych na przykładzie Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IINiB

dr Beata Langer

Krajobraz informacyjny w szkolnych mediach społecznościowych. Porównanie i zestawienie na wybranych przykładach

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IINiB

13. dr Irena Pulak, mgr Małgorzata Tomaszewska-Wieczorek

Kształtowanie kultury słowa i obrazu jako wyzwanie dla edukacji ustawicznej XXI wieku

Ignatianum w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami

14. dr Renata Dulian

Biblie dla dzieci i młodzieży elementem kultury informacyjnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

15. dr Emilia Musiał

Nowa kultura uczenia się

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, IBiEO

Please reload

Anchor 9
PUBLIKACJA
imprezy
IMPREZY TOWARZYSZĄCE

CZŁOWIEK
W ŚWIECIE
CYBER-

ZAGROŻEŃ

Wystawa

CZŁOWIEK W ŚWIECIE CYBERZAGROŻEŃ

 

Przygotowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Kurator wystawy:

mgr Anna Sobol

 

Miejsce: Gmach UP, Ingardena 4

 

Data: 8 X - 18 X 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dostępny jest wykaz publikacji przygotowanych przez Bibliotekę

w ramach wystawy do pobrania

w formacie PDF: POBIERZ

WYSTAWA
KONCERT JANA OBERBEKA

Koncert gitarowy wirtuoza gitary klasycznej 

JANA OBERBEKA

 

Miejsce: aula UP w nowym gmachu

 

Data: 9 X 2015 r.

 

Godzina: 13:20-13:40

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Hanny Batorowskiej na temat Salonu im. Jana Nepomucena Bobrowicza, którego twórcą jest Jan Oberbek:

 

PREZENTACJA

 

 

bottom of page